Gå till innehåll
Vaxholms Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb

Policy

Vaxholms Tennisklubb har en uttalad och tydlig policy när det gäller förhållningssätt till tobak, alkohol, droger och mobbning.


Denna policy riktar sig i huvudsak till vår ungdomsverksamhet, men gäller naturligtvis för alla. Ser ni någon som inte följer detta så hör av er till styrelsen eller till någon av våra tennistränare.

VTKs mål är att bedriva vår tennis så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt, psykiskt som socialt. VTK skall vara ett föredöme som organisation, fri från mobbing och droger. Klubben skall aktivt verka för att i vår ungdomsverksamhet skapa alkohol- och tobaksfria verksamheter och miljöer.

Förhållningssätt till tobak
Tränare och ledare bör tänka sig för i sitt tobaksbruk och avstå från att använda tobak under ungdomarnas aktivitet. Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak. Ett mål är att inte skapa nya tobaksbrukare. Om vi upptäcker att våra ungdomar använder tobak så pratar vi med dem, och vid upprepade tillfällen tar vi kontakt med föräldrarna.

Förhållningssätt till alkohol
Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Man får inte dricka alkohol under resor, läger och inom andra ungdomsverksamheter. Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. Om vi upptäcker att någon ungdom har gjort det, inom ramen för föreningens verksamhet, så har vi enskilt samtal med personen samt tar omgående kontakt med föräldrarna.

Förhållningssätt till narkotika och dopingpreparat
All hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjuden. Om vi skulle upptäcka narkotika/dopingpreparat hos någon av våra ungdomar, så har vi enskilt samtal med personen samt tar omgående kontakt med föräldrarna. Vi tar även kontakt med polis. Det innebär också avstängning från all verksamhet för berörd person.

Förhållningssätt till mobbing
Alla medlemmar i föreningen ska känna sig välkomna, trygga och respekterade. Vi tolererar inte att någon som helst form av mobbing sker av våra medmänniskor. Tendenser till mobbing, våld och annan kränkande behandling ska omedelbart och aktivt bearbetas. Om vi upptäcker tendenser till mobbing ska vi stötta den utsatte, prata med de inblandade samt informera berörda föräldrar.

Som medlem kan du kontakta våra ledare/tränare alternativt styrelsen för att påtala eller uppmärksamma VTK om eventuella missförhållanden.

Här kan du ladda ned VTKs policydokument. Pdf, 57.9 kB.

 

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2023-01-26

Författare: Anna Glanmark

Besöksadress

Petersbergsvägen 3
185 22 Vaxholm

Postadress

Box 92
185 34 Vaxholm


Föreningsinformation

Organisationsnr 816400-3017
Bankgiro 5745-8036