GDPR

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vaxholms Tennisklubb, 816400-3017, Box 92, 185 22 Vaxholm (nedan kallad föreningen) Àr personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som Ă€ndamĂ„l att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidĂ©, vision och vĂ€rdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ÀndamÄl kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. trÀningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till mÄlsmÀn m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tÀvlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar Àven personuppgifter i samband med ansökan om tÀvlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tÀvlingstillfÀlle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmÀlan till tÀvling, under pÄgÄende tÀvling och efter tÀvlingstillfÀllet vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar Àven personuppgifter för att ansöka om bidrag frÄn bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen Àr personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens trĂ€ningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tĂ€vlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • SammanstĂ€llning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök pĂ„ vĂ„r hemsida
 • Publicering av material pĂ„ hemsida och sociala medier
 • TilltrĂ€desförbud (om tillĂ€mpligt)
 • Ordningsstörningar och otillĂ„ten pĂ„verkan (om tillĂ€mpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsÀttas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid nÄgot enstaka tillfÀlle mÄste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras sÀrskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt nÀr/om du anmÀls till tÀvling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanstÀllt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

ÄndamĂ„l med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens trÀningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Deltagande i föreningens tÀvlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

RÀttslig förpliktelse

SammanstÀllning av statistik och uppföljning

AllmÀnt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

AllmÀnt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

IntresseavvÀgning

Besök pÄ vÄr hemsida

IntresseavvÀgning

Publicering av material pÄ hemsida och sociala medier

IntresseavvÀgning och ibland samtycke

 

TilltrÀdesförbud

RÀttslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillÄten pÄverkan

RÀttsligförpliktelse

 

Hur lÀnge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning Ärsvis om ÀndamÄlet med behandlingen av personuppgifterna kvarstÄr. Om inte ÀndamÄlen med behandlingen av personuppgifterna kvarstÄr kommer uppgifterna att raderas.

 Vilka rĂ€ttigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rÀttigheter som du bör kÀnna till.

Du har rÀtt att fÄ ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begÀran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som Àr under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begÀr fÄr föreningen ta ut en rimlig avgift utifrÄn administrativa kostnader. Du kan enkelt begÀra ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall Àven rÀtt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begÀr dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rÀtt att fÄ dina personuppgifter korrigerade om de Àr felaktiga, ofullstÀndiga eller missvisande och rÀtt att begrÀnsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir Àndrade.

Du har under vissa omstÀndigheter rÀtt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte lĂ€ngre behövs för de Ă€ndamĂ„l som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig pĂ„ den enskildes samtycke och du Ă„terkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsĂ€tter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsĂ€tter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvĂ€gning och det inte finns berĂ€ttigade skĂ€l som vĂ€ger tyngre Ă€n dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krĂ€vs för att uppfylla en rĂ€ttslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nĂ€tverk

Du har ocksÄ rÀtt att dra in ett samtycke, motsÀtta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invÀnda mot direktmarknadsföring.

Du kan nÀr som helst utöva dina rÀttigheter genom att begÀra tillgÄng till och rÀttelse eller radering av personuppgifter, begÀra begrÀnsning av behandling eller invÀnda mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rÀttigheter.

Vidare har du rÀtt att inge ett klagomÄl avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rÀttigheter Äterfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rÀttigheter.

Om du vill veta mer

Har du frÄgor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rÀttigheter kontaktar du styrelsen.


Anslagstavla

1 januari 2023   NYTT

Klubbens tennisskola startar igen mÄndag den 9 januari

Vecka 2 startar klubbens tennisskola och vuxentennis för vĂ„rterminen. Om man inte hört nĂ„got sĂ„ har man en plats i samma grupp som i höstas. Tennisskolan för juniorer slutar i mitten av maj och alla skollov och helgdagar Ă€r tennisskolan instĂ€lld. 

 

1 januari 2023   NYTT

Bollmaskinen trasig

TyvĂ€rr sĂ„ Ă€r klubbens bollmaskin trasig, men vi försöker att reparera den. Klubben Ă„terkommer nĂ€r det gĂ„r att boka den igen. 

 

2 december 2022ï»ż

VTK Nyhetsbrev december 2022

Idag publicerade vi ett nytt Nyhetsbrev. Har du inte fĂ„tt det sĂ„ kan du hitrta det Ă€r: Vaxholms TK - Nyhetsbrev December -22 (gansub.com)

 

 


Sponsorer

VTK Partners

Guldsponsorer


Wolfbuilder


ICA Resarö


Fastighets MĂ€klarnaSilver- och bronssponsorer


SEB

maklarringen


FuturPension

 

 
 
 
 
 

Annonser

Boka privat lektioner i tennis

Klubben har tvÄ trÀnare som kan bokas för privat tennistrÀning. Kontakta dem direkt ifall du Àr intresserad:


Magnus Rindeby:
070 - 492 64 24

magnus@tennisroslagen.se


Wladde Wedenski:
070 - 797 6543

wladde@wedenski.tennisStrÀnga om ett tennisracket

StrÀnga om era tennisracket i Vaxholm, kontakta dÄ:

Göran HÀgglund: 070 - 155 36 08,


Marcus Thollin: 070 - 419 77 68


eller


Wladde Wedenski: 070 - 797 65 43


 

©2007 Vaxholms Tennisklubb
|
 Uppdaterad: 2023-01-02 |
|